rimski cesar Vespazijan

Polno ime: Tit Flavius ​​Cezar Vespazijan Avgust
poklic: rimski cesar

državljanstvo: Roman

Zakaj slavni: Rimski cesar od leta 69 do 79 našega štetja, ki je ustanovil dinastijo Flavijev, ki je vladala cesarstvu 27 let.

Vespazijan je po uspešno končani kampanji proti Judeji reformiral finančni sistem v Rimu in sprožil več ambicioznih gradbenih projektov, vključno z izgradnjo Flavijevega amfiteatra, danes bolj znanega kot rimski Kolosej.

Rojeni: 17., 9. november
rojstni kraj: , Italija
Zvezdno znamenje: Škorpijon

Umrl: 23. junija 79 (star 69 let)

Zgodovinski dogodki

  • 0068-06-21 Rimski general Vespazijan osvoji Jeriho med velikim judovskim uporom
  • 0069-07-01 Rimskega generala Vespazijana so čete v Egiptu v letu štirih cesarjev prvič razglasile za cesarja

Slavni rimski cesarji